• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ تیر ۱۳۹۵
سگ‌ امدادگر حرکات امدادگرانه سگ امداد و نجات برای احیای دوباره جان مصدوم بسیار دیدنی است