• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۹ تیر ۱۳۹۵
قیچی کردن تریلی در پیچ جاده یک دستگاه تریلی به علت داغ کردن ترمزهایش از جاده خارج شد و تصادف کرد.