• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲ مرداد ۱۳۹۵
صحنه‌هایی از تظاهرات امروز جنبش روشنایی در کابل صبح امروز هزاران نفر از شهروندان افغانستانی در اعتراض به تغییر مسیر برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولتی ترکمنستان با حضور در تظاهرات اعتراضی به سمت میدان دهمزنگ کابل حرکت کردند.