• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲ مرداد ۱۳۹۵
لحظات بعد از انفجار بین جنبش روشنایی تظاهرات جنبش روشنایی که از صبح امروز با حضور هزاران نفر از مردم معترض به سمت میدان دهمزنگ کابل در حال حرکت بود، با وقوع انفجاری به خاک و خون کشیده شد.