• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲ مرداد ۱۳۹۵
کابل غرق در خون وقوع ۳ انفجار بین تظاهرات‌کنندگان جنبش روشنایی در میدان دهمزنگ کابل حداقل 190 کشته و زخمی به‌جای گذاشته است.