• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۳ مرداد ۱۳۹۵
ترانه شنیدنی «سرزمین من» باصدای «داوود سرخوش» تصنیف زیبا و شوراگیز سرزمین من باصدای داوود سرخوش خواننده جوان و محبوب افغانستانی، شنیدنی است.