• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۴ مرداد ۱۳۹۵
لحظه انفجار حادثه دهمزنگ کابل تظاهرات جنبش روشنایی در عصر روز شنبه به خون کشیده شد و بیش از ۸۰ شهید و ۳۰۰ زخمی برجای گذاشت.