• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۵ مرداد ۱۳۹۵
یازدهمین دوره مسابقات فوتبال مهاجرین در تهران برگزار شد یازدهمین دوره مسابقات فوتبال مهاجرین در ورزشگاه طالقانی شهر ری در جنوب تهران برگزار شد.