• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۵ مرداد ۱۳۹۵
خون سفید با صدای عارف جعفری تصنیف خون سفید با صدای عارف جعفری به منظور گرامیداشت کشته شدگان حادثه تروریستی کابل ضبط شده است.