• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۶ مرداد ۱۳۹۵
خوشبینی تجار به آینده افغانستان مطالعات وزارت تجارت افغانستان از خوشبینی تجار افغانستانی به آینده اقتصادی در این کشور خبر می‌دهد.