• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
آیه‌ای که قاری خردسال را به گریه انداخت قاری خردسالی از جنوب شرق آسیا در مسابقات حفظ قرآن کریم هنگام تلاوت سوره جمعه به گریه افتاد و داوران مسابقه را نیز تحت تاثیر قرار داد.