• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
«روزگاریست» با صدای «جواد مهربان» تصنیف «روزگاریست» با صدای «جواد مهربان» خواننده جوان و خوش‌صدای افغانستانی شنیدنی است.