• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
محورهای سخنان رییس‌ شورای عالی صلح افغانستان در کنفرانس سئول «محمد کریم خلیلی» رییس شورای عالی صلح افغانستان که برای شرکت در کنفرانس صلح 2019 سئول تحت عنوان «صلح، امنیت و توسعه انسانی» به کره‌جنوبی سفر کرده است، اظهار داشت که افغانستان یکی از قربانیان افراط‌گرایی در جهان بوده است.