• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
ترتیل جزء 25 قرآن کریم با صدای منشاوی تلاوت ترتیل جزء ۲۵ قرآن کریم شامل تمام آیات سوره‌های «احقاف، محمد، فتح، حجرات و ق» و آیات یک تا ۳۰ سوره مبارکه «ذاریات» با صدای مرحوم منشاوی تقدیم می‌شود.