• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۱ شهریور ۱۳۹۸
نوحه‌ پرسوز «امان از دل زینب» به گویش دری «امان از دل زینب» عنوان نوحه پرسوزی است که یکی از نوحه‌خوانان افغانستان آن را به زیبایی به گویش دری اجرا نموده است.