• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
جزئیات توافق آمریکا و طالبان در گفتگو با سخنگوی دولت افغانستان صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان جزئیات بیشتری از توافق میان طالبان و آمریکا را ارائه کرده است.