• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۲ مهر ۱۳۹۸
فیلم|اصابت 3 موشک به نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان صبح امروز 3 موشک به نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان در کابل اصابت کرده، این حمله تلفاتی در پی نداشته است.