• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۰ آبان ۱۳۹۸
تولید ۱۷ درصد جلغوزه جهان در افغانستان افغانستان 17 درصد جلغوزه جهان را تولید می کند و عمده این محصولات در بازار آسیا از جمله هند و چین به مصرف می‌رسد.