• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۷ آبان ۱۳۹۸
یک زن هلندی آموزش کودکان افغان را آموزش می‌دهد یک زن هلندی در یکی از مناطق دورافتاده ولایت غور افغانستان مشغول تدریس زبان انگلیسی به کودکان است و می گوید افغانستان در حال تغییر است.