• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۱۸ دی ۱۳۹۸
کارشناس افغانستانی: تهدید حمله به مراکز فرهنگی ایران نشانگر خوی وحشی‌گری ترامپ است کارشناس شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان با اشاره به تهدید حمله به مراکز فرهنگی ایران از سوی ترامپ گفت: حمله و توهین به مراکز فرهنگی یک کشور خوی وحشی‌گری ترامپ را آشکار می‌کند.