• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۵ بهمن ۱۳۹۸
لحظاتی از دیدار و گفتگوی شهید حاج قاسم سلیمانی با رهبران افغانستان در دره پنج‌شیر لحظاتی از دیدار و گفتگوی شهید حاج قاسم سلیمانی با رهبران افغانستان در دره پنج‌شیر