• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲ فروردین ۱۳۹۹
تبریک نوروز عمو پورنگ به بچه‌های افغانستان «داریوش فرضیایی» عمو پورنگ مجری سرشناس برنامه‌های تلویزیون ایران عید را به کودکان افغانستان تبریک گفت.