• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
تخریب 10 خانه در سقوط بهمن در ولایت پنجشیر مقامات ولایت پنجشیر اعلام کردند که در سقوط بهمن در این ولایت 10 خانه تخریب شده است.