• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاکید شهید موسوی گردیزی بر مبارزه با رژیم صهیونیستی و لزوم آزادی قدس شریف شهید موسوی گردیزی بارها در سخنان خود بر لزوم مبارزه بارژیم صهیونیستی و لزوم آزادی قدس شریف تاکید داشته است