• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
نظر بیماران کرونایی افغانستانی در ایران درباره وضعیت درمان بیماران افغانستانی که سال‌هاست در ایران و در کنار ایرانیان زندگی می‌کنند از عدالت در درمان بیماران مبتلا به کرونا می‌گویند.