• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ تیر ۱۳۹۹
لحظه اصابت راکت در نزدیکی محل سخنرانی رییس جمهور افغانستان در ولایت غزنی لحظه اصابت راکت در نزدیکی محل سخنرانی رییس جمهور افغانستان در ولایت غزنی.