• آب و هوا
  • فلزات گرانبها
  • ارز (افغانی)
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
شعرخوانی شاعر ایرانی برای دختران شهید کابل/ از دخترانی که کفن شد روسری‌شان احمد بابایی شاعرآیینی در رابطه با حادثه اخیر انفجار در مقابل مدرسه دخترانه سیدالشهدا(ع) کابل شعری سرود.